ИНДИВИДУАЛЕН

КОУЧИНГ

Лична коучинг сесия или пакет от сесии според индивидуалните Ви нужди

Личните коучинг сесии са строго персонализирани и изградени така, че да адресират индивидуалните Ви потребности. Те подпомагат постигнето на конкретни цели и изграждането на ясен път напред.

Цена от 90 лева / сесия

50% отстъпка за студенти

Цена до 120 лева за еднократна интензивна сесия

КОУЧИНГ ЗА УПРАВИТЕЛИ

Индивидуални коучинг сесии според специфичните нужди и с необходимия интензитет

Коучинг сесиите за изпълнителни директори, мениджъри и ръководители на екипи са създадени да подкрепят тези от Вас, които са изложени на ежедневните трудности и очаквания, наложени от високата управленска позиция и произтичащите от нея отговорности.

Цена от 110 лева / сесия

Цена до 200 лева за интензивни, дълги сесии (повече от 1 час)

КОУЧИНГ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИ

Индивидуални или екипни коучинг сесии

Предприемаческият и startup коучинг включва както индивидуални сесии с основатели и собственици на компании, така и за цели екипи в зависимост от конкретните нужди на Вашата компания. При коучинг сесиите фокусът е върху специфичните и често уникални предизвикателства, които само предпримачите срещат.

Цена от 90 лева / сесия

Цена от 185 лева за целия екип

КОРПОРАТИВЕН КОУЧИНГ

Екипни коучинг сесии

От корпоративни обучения до адаптирани интервенции за екипи или създаването на най-добрата за Вас стратегия за управление на човешки ресурси, ние предоставяме наистина практични знания и умения, които работят в реална среда.

Цена от 85 лева / човек

Цена до 185 лева за един участник

РИСКОВ КАПИТАЛ

Индивидуални или екипни коучинг сесии според специфични изисквания

Услуга, предназначена за инвеститори, бизнес ангели и управители на фондове за рисков капитал, които искат да оценят потенциала на човешкия фактор преди да инвестират, или смятат, че конкретен екип или основател от портфолиото им би имал полза от навременна и правилна подкрепа.​

Цена от 220 лева за оценителен доклад

Цена спрямо специфичните изисквания на инвеститора

​© 2019 Ай Ел Си Интернешънал